Welkom op de OV Data site

REISinformatiegroep stelt brongegevens ter beschikking

REISinformatiegroep stelt, namens de OV-bedrijven, de Openbaar Vervoer Data volgens het zogenaamde Open Data Model en onder de CC0 voorwaarden ter beschikking. Hiermee beoogt REISinformatiegroep om (onbewerkte) OV Data laagdrempelig en met zo min mogelijk beperkingen aan het publiek ter beschikking te stellen. De basis voor de levering van de brongegevens door REISinformatiegroep wordt gevormd door de afspraken tussen overheden en OV-bedrijven in Nederland. REISinformatiegroep ziet het uitvoering geven aan die afspraken als één van haar voornaamste taken.

De bepalingen in de licentievoorwaarden waarborgen dat de brongegevens onder de juiste voorwaarden door de afnemers gebruikt worden.

Toepassingen met OV Data

REISinformatiegroep verstrekt de OV Data namens en in opdracht van de OV-bedrijven. Het gaat hier bijvoorbeeld om diverse koppelvlakken, PPT bestanden (Prijzen, Producten en Tarieven) en GTFS van Nederland. Met OV Data is het voor developers en marktpartijen mogelijk om nieuwe informatiediensten en producten voor reizigers te ontwikkelen. We stimuleren die ontwikkeling zodat er in de toekomst meer mogelijkheden voor reizigers zijn om reisinformatie op te vragen.

Bekijk hier welke OV Datacollecties er beschikbaar zijn
Meld je aan:
  1. Ga naar de OV Datacollecties en bepaal welke informatie je wilt aanvragen

  2. Selecteer de OV Datacollecties die je wilt gebruiken en vul je gegevens in

  3. Geef akkoord op de licentievoorwaarden

  4. Log in met het wachtwoord dat je toegestuurd hebt gekregen

  5. Download de OV Datacollecties die je hebt aangevraagd en ga aan de slag met de data

Meld je aan

  • Ga naar de OV Datacollecties en bepaal welke informatie je wilt aanvragen

  • Selecteer de OV Datacollecties die je wilt gebruiken en vul je gegevens in

  • Geef akkoord aan de licentievoorwaarden

  • Download de OV Datacollecties die je hebt aangevraagd en ga aan de slag met de data

OV Datacollecties